SYMETRON-logo-lg

info@symetron.hu | +36 209 565 914

SP2000 series BOI robot analizátor

Áttekintés


Biológiai Oxigénigény (BOI) meghatározás a leggyakrabban automatizált módszer a vízvizsgáló laboratóriumokban!

A Skalar kifinomult SP2000 robotplatformja rugalmas automatizálási megoldásokat kínál a BOI rutinelemzéshez. A BOI analizátor az analíziseket a nemzetközi szabványok szerint végzi.: EPA 405.1, ISO 5815-1, EN-1899-1/2, Standard Methods 5210 B, DIN 38409 stb. Ezeken a szabványokon túl a felhasználó által használt saját módszerek is végrehajthatóak a robot analizátorral.

A BOI robot kapacitása 18 és 198 BOI palack között szabadon választható. Az analizátor minden szabványos BOI üveg kezelésére alkalmas és különböző méretű mintatartó tálcával használható, igazodva a különböző méretű és elrendezésű inkubátorokhoz.

Minden jelenleg használt oxigénmérő készülék és elektróda integrálható a robot rendszerbe. Az analizátor a CE szabályozásnak megfelelően, működés közben minden oldalról zárt ezáltal megakadályozva a mozgó alkatrészekkel történő érintkezést. A rendszer rendkívül rugalmasan kezelhető a “Robotic” szoftver segítségével. pl. előre installált BOI mérés applikációs fájlok, előre definiált minta táblák és QC protokollok.

Ellenőrizze le, hogy milyen paraméterek automatizálása lehet szükséges az Ön laboratóriumában és alkossa meg a saját BOI robot analizátorát a Skalar-ral közösen.

Skalar BOI analizátor


A Skalar BOI robot analizátora az elérhető legrugalmasabb analizátor, felruházva minden olyan eszközzel, ami szükséges lehet a teljesen robotizált rutin BOI vizsgálatokhoz.

Az egyes laboratóriumokban az automatizáltság szintje és a felhasználók által használ BOI módszerek eltérőek. A Skalar robot platform maximális flexibilitása lehetővé teszi a különböző, rendkívül időigényes BOI vizsgálatok teljes automatizálását

Az alap kivitelű SP2000 BOI analizátor tartalmaz egy XYZ minta kezelő platformot a 18 darab BOI palackot tároló tálca kezeléséhez és egy manipulátort az oxigén elektróda és keverő öblítő állomás kezeléséhez. A következő minta előtt megtörténik az elektróda és a keverő öblítése, tisztítása.

Alapegység egy oxigén elektróddal és dugó eltávolító egységgel

 

Ezen felül minden alapegység a következő műveletek automatikus elvégzésére alkalmas:

 • automatikus BOI üvegdugó eltávolítás/dugózás
 • automatikus hígító víz adagolás
 • automatikus ATU adagolás
 • automatikus oltóvíz adagolás

A rendszer maximálisan 198 BOI palack kapacitásra bővíthető.

Továbbá, egy második robot kar beépítésével és egy második oxigén elektróda használatával növelhető a mintaszám vagy egyéb műveletek is automatizálhatóvá válnak:

 • A minta automatikus pH állítása
 • Automatikus minta adagolás/pipettázás
 • Automatikus minta homogenizálás /levegőztetés
 • A BOI meghatározás mellett egyéb analízisek is elvégezhetőek ugyanazon az analizátor platformon:
  • Ivóvíz vizsgálatok: pH, lúgosság, vezetőképesség, zavarosság, szín
  • Reagens készletek automatizálása: KOI, összes foszfor, összes-nitrogén, ammónium, nitrit stb.
  • KOI titrálás ISO 6060 szerint

Az SP2000 analizátor platform automatizálási lehetőségeit a következőkben részletesen mutatjuk be a BOI vizsgálaton keresztül: az eredeti minta automata pH beállítása, minta adagolás, pipettázás és minta levegőztetés részletes bemutatása.

SP2000 BOI analizátor minta automatikus pH állítással, minta adagolással és minta levegőztetéssel kiegészítve

BOI meghatározás


Egy jellemző automatizált mérési módszer a pH mérést, pH állítást, mintabemérést és minta levegőztetést magába foglaló BOI mérés.

Az üres BOI palackokat és a mintás edényeket behelyezzük a Robot analizátor tálcáiba. A mintatáblát elkészítjük a szoftverben és elindítjuk a vizsgálatot.

1. nap

 1. Az eredeti minta pH mérése és szükség esetén a pH beállítása
 2. A BOI palackok automatikus kinyitása
 3. Adott mintamennyiség pipettázása a mintás edényből a BOI palackba
 4. Nitrifikáció gátló inhibitor (ATU) és/vagy oltóvíz adagolása
 5. Hígító víz adagolása
 6. A kezdeti oldott oxigén érték mérése, amennyiben az oldott oxigén koncentrációja < 8 mg/l, a minta automatikus levegőztetése
 7. A minta homogenizálása és az oldott oxigén koncentráció ismételt mérése
 8. A BOI palackok lezárása
 9. A pH elektróda, oxigén elektróda és a keverő öblítése a következő minta bemérése előtt
 10. A fenti lépések ismétlése az összes minta bemérésének befejezéséig

A mintatartó tálcák 20°C-os inkubátorba helyezés 5 napig. Az inkubálási idő (5 nap) letelte után a mintatartó tálcák visszahelyezése a Robot analizátorba. Az analizátor szoftver indítása.

5. nap

 1.  A BOI palack lezáró dugó eltávolítása
 2. A minta keverése és a végső oldott oxigén érték mérése
 3. A BOI érték kiszámítása
 4. A BOI palack lezárása
 5. A fenti lépések ismétlése az összes minta mérésének befejezéséig
 6. A adatok kiértékelése, konvertálása és archiválása

Megjegyzés: a minták homogenizálása és levegőztetése az analizátortól külön is elvégezhető.

A BOI palackok nyitása / zárása

Oxigénmérés

Adagoló szivattyú és fecskendő

Öblítő állomás

Szoftver


A „Robotic” szoftver egy rugalmas, „multi-tasking” program a robot analizátor vezérléséhez. Amíg a minták vizsgálata folyamatban van, a szoftver már kiértékeli a meglévő mérési eredményeket és ezalatt az új vizsgálatok is előkészíthetők.

A mérések egyszerűen indíthatók a felhasználó által előre elkészített vizsgálat mintatábla fájl analizátor ikonra történő mozgatással.

Az applikációs fájl minden, a mérések végrehajtásához szükséges információt tartalmaz. A BOI alkalmazás a következő beállításokat használja: automatikus BOI manipulációs sorrend: BOI edény nyitása, ATU inhibitor adagolása és/vagy oltóvíz adagolás, hígító vízadagolása, mintahomogenizálás és oldott oxigén koncentrációmérés. Az előre programozott applikációs fájlok a nemzetközi szabványoknak és szabályozásoknak teljes mértékben megfelelnek.

Miután megadjuk a mintatáblát és a vizsgálati sorrendet a mérés azonnal indítható.

Az elindított analízis lépésről lépésre követhető a monitoron és az eredmények azonnal megjelennek a monitoron. Az már elindított analíziseknél lehetőség van utólagos minták mintatáblához történő hozzáadásához.

Az eredmények exportálására több lehetőség van: txt, Excel formátumba vagy különböző LIMS programba. A befejezett mérések automatikusan archiválódnak, ami lehetővé teszi az eredeti adat fájlok későbbi helyreállítását.

Az integrált QC beállítások szabadon módosíthatóak a laboratórium elvárásainak megfelelően. QC minták analízise során kapott értékes adatok táblázatba rendezhetők és különböző diagramok készíthetők azokból. Az előre programozott CLP protokollok automatikusan beavatkoznak az analízisbe, ha a QC és CLP értékek a megadott határértékeket túllépik. Ez garantálja a mindig pontos mérési eredményeket és a robot analizátor helyes működését.

Szoftver jellemzők:

 • Programozható hozzáférési szintek
 • Tervezhető késleltetett mérésindítás
 • Előre programozott meghatározási protokollok: BOI, KOI, pH, Lúgosság, Zavarosság, ISE stb.
 • Egyedi applikációk programozása és integrálása
 • Mérésindítás utáni mintatörlés és hozzáadás
 • Eredmények kezelése az analízisek alatt
 • Eredmények exportálása txt, Excel fájlokba ill. LIMS
 • Felhasználó által definiálható eredmény megadás
 • QC minták használata és Quality Control diagramok készítése

Egyéb Robotizált alkalmazások


 • pH, Vezetőképesség, Lúgosság
 • Karbonát / Bikarbonát és egyéb titrálások Zavarosság és Szín
 • Ion Szelektív Elektródás (ISE) Mérések
 • Részecskeméret eloszlás talajban KOI meghatározás ISO 6060 szerint
 • Automata teszt készlet alkalmazások: ST-KOI („sealed tube”-KOI) teszt ISO 15705 szerint, összes-foszfát és összes-nitrogén
 • Automata minta bemérés  és egyéb

A fenti alkalmazások és a felhasználó által definiált mérések kombinációja is robotizálható. Kérjük lépjen kapcsolatba a magyarországi Skalar képviselettel.

Példák:

pH / vezetőképesség mérés

A Skalar egyidejűleg a következő paraméterek mérését tudja automatizálni: pH / vezetőképesség. A pH és vezetőképesség mérése kettő külön pH és vezetőképesség elektródával történik.

 • Kapacitás 60-780 pH és EC minta (50 ml mintatartó) per analízis
 • Minta kapacitás kb. 60 minta/óra
 • Teljesen automata applikáció
 • Lehetséges kombinációk: pH / EC vagy pH / EC / Lúgosság vagy pH / EC / Lúgosság / Szín / Zavarosság / Lúgosság stb.
 • Nemzetközi, magyar szabvány és felhasználó által definiált módszerek
 • Testre szabott minta tálca
 • Bar kód azonosítás

ST-KOI meghatározás (ST – sealed tube)

A Skalar robot teszt készlet analizátorok emberi beavatkozás nélküli automaták, melyek minden műveletet automatikusan elvégeznek: minta pipettázás, keverés, homogenizálás, melegítés, nyitás/zárás, hűtés és fotometriás mérés.

 • Kapacitás: 24 – 336 KOI reagens cső
 • Minta kapacitás: 96 KOI csöves konfiguráció esetén kb. 6 óra
 • Felhasználó barát. nincs semmilyen kontaktus a korrozív vagy mérgező reagensekkel
 • Rugalmas, kompatibilis számos gyártó reakció csöveivel és fotométerével
 • Bar kód azonosítás
 • További automatizálható paraméter: össze-foszfát, összes-nitrogén, nitrit, ammónia stb.

A Robot BOI Analizátor Műszaki Jellemzői


Hardver

– BOI üveg kapacitás: 18 – 198 BOI palack (300ml)

– Minta kapacitás: Alap egység egy elektródával 80 – 90 BOI palack / óra, alap egység két elektródával 150-170 palack/óra

– XYZ Mozgó rendszer biztonsági védelemmel ellátva

– 2 robot híd maximum 8 függetlenül irányítható manipulátorral, melyek egyidejűleg több feladatot tudnak elvégezni

– A rendszer kompatibilis számos gyártó készülékével és elektródájával. (optikai és membrános elektródák)

– Hígítóvíz adagoló szivattyú

– Nagy pontosságú adagoló az automatikus ATU nitrifikáló inhibitor és/vagy az oltóvíz adagoláshoz

– Barkód leolvasás

– Folyadékszint érzékelés

– Öblítő állomás végzi a két minta közötti elektróda öblítést

– Méretek (MxMély.xSZ): 75 x 75 x 96 cm (1 tálcás modell) – 75 x 75 x 395 cm (11 tálcás modell)

– Súly: 77 kg (1 tálcás modell, BOI palackok nélkül

– Áramellátás: 220-240V, 50Hz or 110-120V, 60Hz.

– Teljesítményfelvétel: 300 VA (1 tálcás BOI modell)

– Védő fedő, a CE szabályozásnak megfelelően

 

Szoftver

–  Különböző hozzáférési szintek és jelszóvédelem

– Rutin munka listák gyors elkészítése „drag & drop” funkció

– Felhasználó által tervezett mintatábla és adat nyomtatás

– Egyedi vagy előre programozott alkalmazások: BOI, KOI, pH, Lúgosság, Zavarosság, ISE stb.

– Mérés közbeni elsőbbségi minta hozzáadás munkalista szerkesztés lehetősége

– Közvetlen adatküldés LIMS-be és egyéb adatbázis kezelőkbe

– Mérés közbeni adat exportálás

– Széleskörű QC jellemzők, CLP protokollok

– QC minták analízise és értékelése, QC diagramok készítése

– Az eredeti mérési fájl és a kiértékelt eredmények automatikus mentése

– A mérési tartományt túllépő értékek automatikus megjelölése

– Automatikus oltóvíz, sztenderd és hígítási faktor korrekció

– Az előre megadott feltételeknek megfelelő automatikus eredmény átlag számítás

– Automatikus oxigén ellenőrzés és kalibráció

– Felhasználó által szabadon megadható ATU/oltóvíz térfogat

– Programozható automatikus indítás és leállítás

– Az 5 napos inkubáció letelte után automatikus figyelmeztetés a második oxigén koncentrációmérésre, tálcacserére

– Túlterhelés, bemérési hiba riasztás, folyamatos elektróda ellenőrzés

– Nemzetközi szabványok szerinti BOI érték számítás: EN1899-1/2, Standard Methods 5210B, DIN 38 409, NEN-EN 1899-1/2, DS/R 254, SS 02 81 43 etc. Felhasználó által programozható eredmény megadás.

Szakértőnk várja hívását!

+36 20 591 5914

info@symetron.hu