SYMETRON-logo-lg
Sp200 BOI Robot Analizátor

Sp200 BOI Robot Analizátor

SP2000 series BOI robot analizátor

Áttekintés


Biológiai Oxigénigény (BOI) meghatározás a leggyakrabban automatizált módszer a vízvizsgáló laboratóriumokban!

A Skalar kifinomult SP2000 robotplatformja rugalmas automatizálási megoldásokat kínál a BOI rutinelemzéshez. A BOI analizátor az analíziseket a nemzetközi szabványok szerint végzi.: EPA 405.1, ISO 5815-1, EN-1899-1/2, Standard Methods 5210 B, DIN 38409 stb. Ezeken a szabványokon túl a felhasználó által használt saját módszerek is végrehajthatóak a robot analizátorral.

A BOI robot kapacitása 18 és 198 BOI palack között szabadon választható. Az analizátor minden szabványos BOI üveg kezelésére alkalmas és különböző méretű mintatartó tálcával használható, igazodva a különböző méretű és elrendezésű inkubátorokhoz.

Minden jelenleg használt oxigénmérő készülék és elektróda integrálható a robot rendszerbe. Az analizátor a CE szabályozásnak megfelelően, működés közben minden oldalról zárt ezáltal megakadályozva a mozgó alkatrészekkel történő érintkezést. A rendszer rendkívül rugalmasan kezelhető a “Robotic” szoftver segítségével. pl. előre installált BOI mérés applikációs fájlok, előre definiált minta táblák és QC protokollok.

Ellenőrizze le, hogy milyen paraméterek automatizálása lehet szükséges az Ön laboratóriumában és alkossa meg a saját BOI robot analizátorát a Skalar-ral közösen.

Skalar BOI analizátor


A Skalar BOI robot analizátora az elérhető legrugalmasabb analizátor, felruházva minden olyan eszközzel, ami szükséges lehet a teljesen robotizált rutin BOI vizsgálatokhoz.

Az egyes laboratóriumokban az automatizáltság szintje és a felhasználók által használ BOI módszerek eltérőek. A Skalar robot platform maximális flexibilitása lehetővé teszi a különböző, rendkívül időigényes BOI vizsgálatok teljes automatizálását

Az alap kivitelű SP2000 BOI analizátor tartalmaz egy XYZ minta kezelő platformot a 18 darab BOI palackot tároló tálca kezeléséhez és egy manipulátort az oxigén elektróda és keverő öblítő állomás kezeléséhez. A következő minta előtt megtörténik az elektróda és a keverő öblítése, tisztítása.

Alapegység egy oxigén elektróddal és dugó eltávolító egységgel

 

Ezen felül minden alapegység a következő műveletek automatikus elvégzésére alkalmas:

 • automatikus BOI üvegdugó eltávolítás/dugózás
 • automatikus hígító víz adagolás
 • automatikus ATU adagolás
 • automatikus oltóvíz adagolás

A rendszer maximálisan 198 BOI palack kapacitásra bővíthető.

Továbbá, egy második robot kar beépítésével és egy második oxigén elektróda használatával növelhető a mintaszám vagy egyéb műveletek is automatizálhatóvá válnak:

 • A minta automatikus pH állítása
 • Automatikus minta adagolás/pipettázás
 • Automatikus minta homogenizálás /levegőztetés
 • A BOI meghatározás mellett egyéb analízisek is elvégezhetőek ugyanazon az analizátor platformon:
  • Ivóvíz vizsgálatok: pH, lúgosság, vezetőképesség, zavarosság, szín
  • Reagens készletek automatizálása: KOI, összes foszfor, összes-nitrogén, ammónium, nitrit stb.
  • KOI titrálás ISO 6060 szerint

Az SP2000 analizátor platform automatizálási lehetőségeit a következőkben részletesen mutatjuk be a BOI vizsgálaton keresztül: az eredeti minta automata pH beállítása, minta adagolás, pipettázás és minta levegőztetés részletes bemutatása.

SP2000 BOI analizátor minta automatikus pH állítással, minta adagolással és minta levegőztetéssel kiegészítve

BOI meghatározás


Egy jellemző automatizált mérési módszer a pH mérést, pH állítást, mintabemérést és minta levegőztetést magába foglaló BOI mérés.

Az üres BOI palackokat és a mintás edényeket behelyezzük a Robot analizátor tálcáiba. A mintatáblát elkészítjük a szoftverben és elindítjuk a vizsgálatot.

1. nap

 1. Az eredeti minta pH mérése és szükség esetén a pH beállítása
 2. A BOI palackok automatikus kinyitása
 3. Adott mintamennyiség pipettázása a mintás edényből a BOI palackba
 4. Nitrifikáció gátló inhibitor (ATU) és/vagy oltóvíz adagolása
 5. Hígító víz adagolása
 6. A kezdeti oldott oxigén érték mérése, amennyiben az oldott oxigén koncentrációja < 8 mg/l, a minta automatikus levegőztetése
 7. A minta homogenizálása és az oldott oxigén koncentráció ismételt mérése
 8. A BOI palackok lezárása
 9. A pH elektróda, oxigén elektróda és a keverő öblítése a következő minta bemérése előtt
 10. A fenti lépések ismétlése az összes minta bemérésének befejezéséig

A mintatartó tálcák 20°C-os inkubátorba helyezés 5 napig. Az inkubálási idő (5 nap) letelte után a mintatartó tálcák visszahelyezése a Robot analizátorba. Az analizátor szoftver indítása.

5. nap

 1.  A BOI palack lezáró dugó eltávolítása
 2. A minta keverése és a végső oldott oxigén érték mérése
 3. A BOI érték kiszámítása
 4. A BOI palack lezárása
 5. A fenti lépések ismétlése az összes minta mérésének befejezéséig
 6. A adatok kiértékelése, konvertálása és archiválása

Megjegyzés: a minták homogenizálása és levegőztetése az analizátortól külön is elvégezhető.

A BOI palackok nyitása / zárása

Oxigénmérés

Adagoló szivattyú és fecskendő

Öblítő állomás

Szoftver


A „Robotic” szoftver egy rugalmas, „multi-tasking” program a robot analizátor vezérléséhez. Amíg a minták vizsgálata folyamatban van, a szoftver már kiértékeli a meglévő mérési eredményeket és ezalatt az új vizsgálatok is előkészíthetők.

A mérések egyszerűen indíthatók a felhasználó által előre elkészített vizsgálat mintatábla fájl analizátor ikonra történő mozgatással.

Az applikációs fájl minden, a mérések végrehajtásához szükséges információt tartalmaz. A BOI alkalmazás a következő beállításokat használja: automatikus BOI manipulációs sorrend: BOI edény nyitása, ATU inhibitor adagolása és/vagy oltóvíz adagolás, hígító vízadagolása, mintahomogenizálás és oldott oxigén koncentrációmérés. Az előre programozott applikációs fájlok a nemzetközi szabványoknak és szabályozásoknak teljes mértékben megfelelnek.

Miután megadjuk a mintatáblát és a vizsgálati sorrendet a mérés azonnal indítható.

Az elindított analízis lépésről lépésre követhető a monitoron és az eredmények azonnal megjelennek a monitoron. Az már elindított analíziseknél lehetőség van utólagos minták mintatáblához történő hozzáadásához.

Az eredmények exportálására több lehetőség van: txt, Excel formátumba vagy különböző LIMS programba. A befejezett mérések automatikusan archiválódnak, ami lehetővé teszi az eredeti adat fájlok későbbi helyreállítását.

Az integrált QC beállítások szabadon módosíthatóak a laboratórium elvárásainak megfelelően. QC minták analízise során kapott értékes adatok táblázatba rendezhetők és különböző diagramok készíthetők azokból. Az előre programozott CLP protokollok automatikusan beavatkoznak az analízisbe, ha a QC és CLP értékek a megadott határértékeket túllépik. Ez garantálja a mindig pontos mérési eredményeket és a robot analizátor helyes működését.

Szoftver jellemzők:

 • Programozható hozzáférési szintek
 • Tervezhető késleltetett mérésindítás
 • Előre programozott meghatározási protokollok: BOI, KOI, pH, Lúgosság, Zavarosság, ISE stb.
 • Egyedi applikációk programozása és integrálása
 • Mérésindítás utáni mintatörlés és hozzáadás
 • Eredmények kezelése az analízisek alatt
 • Eredmények exportálása txt, Excel fájlokba ill. LIMS
 • Felhasználó által definiálható eredmény megadás
 • QC minták használata és Quality Control diagramok készítése

Egyéb Robotizált alkalmazások


 • pH, Vezetőképesség, Lúgosság
 • Karbonát / Bikarbonát és egyéb titrálások Zavarosság és Szín
 • Ion Szelektív Elektródás (ISE) Mérések
 • Részecskeméret eloszlás talajban KOI meghatározás ISO 6060 szerint
 • Automata teszt készlet alkalmazások: ST-KOI („sealed tube”-KOI) teszt ISO 15705 szerint, összes-foszfát és összes-nitrogén
 • Automata minta bemérés  és egyéb

A fenti alkalmazások és a felhasználó által definiált mérések kombinációja is robotizálható. Kérjük lépjen kapcsolatba a magyarországi Skalar képviselettel.

Példák:

pH / vezetőképesség mérés

A Skalar egyidejűleg a következő paraméterek mérését tudja automatizálni: pH / vezetőképesség. A pH és vezetőképesség mérése kettő külön pH és vezetőképesség elektródával történik.

 • Kapacitás 60-780 pH és EC minta (50 ml mintatartó) per analízis
 • Minta kapacitás kb. 60 minta/óra
 • Teljesen automata applikáció
 • Lehetséges kombinációk: pH / EC vagy pH / EC / Lúgosság vagy pH / EC / Lúgosság / Szín / Zavarosság / Lúgosság stb.
 • Nemzetközi, magyar szabvány és felhasználó által definiált módszerek
 • Testre szabott minta tálca
 • Bar kód azonosítás

ST-KOI meghatározás (ST – sealed tube)

A Skalar robot teszt készlet analizátorok emberi beavatkozás nélküli automaták, melyek minden műveletet automatikusan elvégeznek: minta pipettázás, keverés, homogenizálás, melegítés, nyitás/zárás, hűtés és fotometriás mérés.

 • Kapacitás: 24 – 336 KOI reagens cső
 • Minta kapacitás: 96 KOI csöves konfiguráció esetén kb. 6 óra
 • Felhasználó barát. nincs semmilyen kontaktus a korrozív vagy mérgező reagensekkel
 • Rugalmas, kompatibilis számos gyártó reakció csöveivel és fotométerével
 • Bar kód azonosítás
 • További automatizálható paraméter: össze-foszfát, összes-nitrogén, nitrit, ammónia stb.

A Robot BOI Analizátor Műszaki Jellemzői


Hardver

– BOI üveg kapacitás: 18 – 198 BOI palack (300ml)

– Minta kapacitás: Alap egység egy elektródával 80 – 90 BOI palack / óra, alap egység két elektródával 150-170 palack/óra

– XYZ Mozgó rendszer biztonsági védelemmel ellátva

– 2 robot híd maximum 8 függetlenül irányítható manipulátorral, melyek egyidejűleg több feladatot tudnak elvégezni

– A rendszer kompatibilis számos gyártó készülékével és elektródájával. (optikai és membrános elektródák)

– Hígítóvíz adagoló szivattyú

– Nagy pontosságú adagoló az automatikus ATU nitrifikáló inhibitor és/vagy az oltóvíz adagoláshoz

– Barkód leolvasás

– Folyadékszint érzékelés

– Öblítő állomás végzi a két minta közötti elektróda öblítést

– Méretek (MxMély.xSZ): 75 x 75 x 96 cm (1 tálcás modell) – 75 x 75 x 395 cm (11 tálcás modell)

– Súly: 77 kg (1 tálcás modell, BOI palackok nélkül

– Áramellátás: 220-240V, 50Hz or 110-120V, 60Hz.

– Teljesítményfelvétel: 300 VA (1 tálcás BOI modell)

– Védő fedő, a CE szabályozásnak megfelelően

 

Szoftver

–  Különböző hozzáférési szintek és jelszóvédelem

– Rutin munka listák gyors elkészítése „drag & drop” funkció

– Felhasználó által tervezett mintatábla és adat nyomtatás

– Egyedi vagy előre programozott alkalmazások: BOI, KOI, pH, Lúgosság, Zavarosság, ISE stb.

– Mérés közbeni elsőbbségi minta hozzáadás munkalista szerkesztés lehetősége

– Közvetlen adatküldés LIMS-be és egyéb adatbázis kezelőkbe

– Mérés közbeni adat exportálás

– Széleskörű QC jellemzők, CLP protokollok

– QC minták analízise és értékelése, QC diagramok készítése

– Az eredeti mérési fájl és a kiértékelt eredmények automatikus mentése

– A mérési tartományt túllépő értékek automatikus megjelölése

– Automatikus oltóvíz, sztenderd és hígítási faktor korrekció

– Az előre megadott feltételeknek megfelelő automatikus eredmény átlag számítás

– Automatikus oxigén ellenőrzés és kalibráció

– Felhasználó által szabadon megadható ATU/oltóvíz térfogat

– Programozható automatikus indítás és leállítás

– Az 5 napos inkubáció letelte után automatikus figyelmeztetés a második oxigén koncentrációmérésre, tálcacserére

– Túlterhelés, bemérési hiba riasztás, folyamatos elektróda ellenőrzés

– Nemzetközi szabványok szerinti BOI érték számítás: EN1899-1/2, Standard Methods 5210B, DIN 38 409, NEN-EN 1899-1/2, DS/R 254, SS 02 81 43 etc. Felhasználó által programozható eredmény megadás.

Szakértőnk várja hívását!

+36 20 591 5914

info@symetron.hu

SAN++ folyamatos áramlás analizátor

SAN++ folyamatos áramlás analizátor

San++ folyamatos áramlás analizátor

Az évek során a Skalar számos iparágban dolgozott ki és fejlesztett alkalmazásokat, ezért átfogó dokumentációk és szabványosítási módszerek széles választékát kínálja az analizátorai mellé. A Skalar alkalmazások nemzeti és nemzetközi szabványügyi hivatalok és egyéb iparági testületek jóváhagyott és előírt módszerek, melyek megfelelnek azoknak az ISO, EPA, Standard Methods, EBC, ASBC, AOAC, Coresta elvárásainak egyaránt. Mindegyik kidolgozott módszer sikeresen integrálódik a gyártási folyamatok  és minőségbiztosítási laboratóriumok mindennapi munkájába.

Víz, szennyvíz

A San++ analizátorok széles körben elterjedtek a vízvizsgáló, szennyvíz és környezetvédelmi laboratóriumokban. A készülékeket használják felszíni víz, talajvíz, szennyvíz, ivóvíz és tengervíz analitikai vizsgálatokhoz egyaránt. A nagyszámú minta vizsgálatot végző laboratóriumok sikeresen integrálták rendszerükbe a San ++ analizátorokat a napi ammónium, nitrit, nitrát, foszfát stb. meghatározáshoz. In-line roncsolás és in-line desztilláció alkalmazásával lehetséges az összes-foszfor, összes-nitrogén, összes-cianid és az összes fenol meghatározása is.

Talaj, növény és műtrágya

Talaj és növény vizsgálatokat sok laboratóriumban végeznek világszerte. A talaj minősége és a tápanyagok felvehetősége közvetlen kapcsolatban áll a növények terméshozamával. Ezért az ammónia, nitrát, nitrit, foszfát, kálium, összes nitrogén, összes foszfor és a karbamid gyakran vizsgált paraméterek. Ezek az anyagok automata SKALAR San++ analizátorral pontosan meghatározhatók. Műtrágyagyártásnál a pontos analitikai adatok elengedhetetlenek a gyártott termék állandó minősége szempontjából. A San++ analizátor pontos mérési eredményein alapuló minőség biztosítás azonnali beavatkozást biztosít a gyártás technológiába.

Sör és maláta

A Skalar teljesen automatizált analitikai rendszereket ajánl a sör és malátagyártás minőségi paramétereinek vizsgálatára. A sörből mérendő leggyakoribb paraméterek, úgymint a keserűség, béta-glükán, összes kéndioxid, szabad-aminó nitrogén (FAN), vagy a malátából történő enzim vizsgálatok; diasztatikus érő és amiláz egyszerűen automatizálhatók. Analizátorral magasabb mintaszámot lehet analizálni rövidebb idő alatt. A gyorsabb és pontosabb QC eredmények lehetőséget adnak az optimális technológia megvalósítására, mind a végtermék mind az alapanyagok tekintetében. Az elmúlt években számos applikáció kerül kidolgozásra a világszerte elfogadott ASBC, EBC és Mebak irányelvek szerint.

Dohány

A dohányiparban a San++ analizátor kulcsszerepet tölt be a minőség ellenőrzés területén. A készülékeket egyaránt használják a nyersanyag és a végtermék ellenőrzésére. Jellemző applikáció az ammónia, klorid, nitrát, összes redukáló cukor és a nikotin tartalom meghatározása. A San++ rendszer moduláris felépítése egyedi megoldásokat biztosít minden laboratórium számára. Pontos, megbízható és reprodukálható analitikai eredmények megfelelnek a Coresta, AOAC és ISO nemzetközi, valamint egyes helyi szabványok előírásainak.

lönböző iparágak napi rutin vizsgálataihoz egyéb területeken ajánlott alkalmazások:

Élelmiszeripar – üdítőital gyártás – gyógyszeripar – borászat – bányászat – kohászat – mosószergyártás

Automata nedves kémiai analízis


A Skalar San++ rendszerek moduláris felépítésének köszönhetően az analizátorok a napi laboratóriumi munkához konfigurálhatók. Az analizátor rendszerek a legfejlettebb technológia alkalmazásának köszönhetően jelenleg a legmegbízhatóbb készülékek a folyamatos áramlású ill. automata nedves kémiai analizátorok területén. A San++ analizátorok számos mintavevővel együtt használhatók. Mindenkor az adott laboratórium igényeinek legjobban megfelelő kapacitású mintavevő illeszthető a kémiai modulokhoz.

A Skalar folyamatosan fejleszti és kiegészíti a kémia módszereit, figyelembe véve az egyes területek szabványosító testületeinek változó igényeit. Az állandó upgrade-nek és „finom hangolásnak” köszönhetően az analizátorok a legprecízebb ill. legpontosabb eredményeket szolgáltatják. A kémia modulok rugalmassága és sokoldalúsága miatt a San++ rendszerekkel a lehető legjobb automata módszereket lehet alkalmazni. A kémia modulokba integrálható in-line dialízissel, roncsolással és desztillációval komplett applikációk is elvégezhetőek. A legmodernebb szoftverek által támogatott detektálási módszerek tökéletesen illeszkednek az analizátorhoz, ezáltal biztosítják a fejlett, de könnyen használható, teljesen automatizált rendszert.

Az applikációtól függően a készülékkel óránként 20-140 minta analizálható. A készülék terhelhetősége közel 500 minta, 16 különböző paraméterre. A minták vizsgálata teljesen automatizálható. Minden SKALAR analizátor tervezése és gyártása megfelel a legszigorúbb előírásoknak és szabványoknak, beleértve az ISO 9001 szabványt is.

Amennyiben érdeklik az analizátorhoz tartozó automata mintavevők, tudjon meg többet ide kattintva. – Automata mintavevők.

SAN++ kémiai modulok, lehetőségek és kiegészítések


Minta bevezetés

Az analizátor robusztus perisztaltikus szivattyúval van felszerelve, amely legfeljebb 32 szivattyúcső befogadására képes. A gyors be- és kikapcsolás érdekében a szivattyúfedeleket egy mozdulattal ki lehet nyitni vagy bezárni, így egyszerre aktiválható az összes szivattyúcső, vegyszeradagolás. A szivattyúegység külön integrált levegő-befecskendező rendszerrel van felszerelve, amely reprodukálható és pontos szegmentálást biztosít.

Kémiai modulok

Az egyes San ++ kémia modulok integrált koncepción alapulnak, ami perisztaltikus szivattyúegységből, külön légkompresszorral ellátott szegmentációs befecskendezőből, kémiai alkalmazási modulokból és hulladékgyűjtőkből, valamint digitális érzékeléssel ellátott adatgyűjtésből áll. A beépített kémiai alkalmazási modulok az elemzés teljes automatizálásához szükséges összes komponenst tartalmazzák, például vezeték nélküli temperálást, dializátorokat, roncsolókat és desztillációs egységeket. A jól bevált, kompakt, moduláris felépítés könnyű hozzáférhetőséget eredményez az esetleges beállításokhoz és a karbantartáshoz.

Az SA 5000 modul tartó legfeljebb öt kémiai modullal/paraméterrel konfigurálható, az SA 3000 kémiai egység pedig 3 kémiai modullal/paraméterrel szerelhető fel. Ez kialakítás egyaránt megoldást kínál az egyszerű és gyors reakciók alkalmazásaihoz, valamint az összetettebb folyamatok automatizálására, amelyek reakció ideje másodpercek helyett perceket vesz igénybe. A San ++ ideális olyan analízisekhez, ahol mintatisztításra is szükség van. Az in-line dialízis alkalmazása eltávolítja a lebegő részecskék és a minta háttérszíne miatt bekövetkező interferenciákat. A rendelkezésre álló eljárások közül néhány: in-line fűtés, nagyon pontos reaktorok segítségével, in-line desztilláció, például a teljes cianid elemzés során, in-line UV-roncsolás a összes nitrogén és az összes foszfor elemzéséhez, valamint in-line oldószeres extrakció, anionos felületaktív anyagok esetében.

Detektorok tartománya

A nagy felbontású digitális fotometrikus detektorokat az SA3000 / 5000 kémiai egység könnyen hozzáférhető, különálló részébe integrálják. Minden érzékelő egy optikai érzékelőfejből áll, legfeljebb két szűrővel és folyamatos átfolyású küvettával. A detektor képes kezelni mind a buborékmentesítést, mind a buborék-kapuzási (buborék-átfolyásos cellás) technikát.

A nagy felbontású érzékelés optimális jel / zaj arányt eredményez, biztosítva az alacsonyabb detektálási határokat és a szélesebb dinamikai tartományt. Azokban az esetekben, amikor a minták háttérinterferenciákat okoznak, a Skalar a kompenzáció érdekében valódi optikai mátrix korrekciót kínál. Különböző fénytörési mutatókkal rendelkező minták, például magas só tartalmú (pl. tengervíz) minták esetében a Skalar kifejlesztette az egyedülálló „turbómátrix korrekciós detektort” az interferenciák elkerülése érdekében, amelyek stabil jelet és alacsony detektálási határértékeket eredményeznek.

Opciók és kiegészítők

A San ++ analizátorhoz számos opció és tartozék áll rendelkezésre. Ezek lehetővé teszik az analizátor teljes testreszabását, hogy megfeleljenek a mai modern laboratóriumok követelményeinek és magas színvonalának. Függetlenül attól, hogy igény van-e a gyors áteresztőképességre, kibővített analitikai tartományokra vagy összetett minta-előkészítési lépések integrálására, a San ++ analizátor egyedülálló megoldást kínál az automatizált nedves kémiai elemzésre.

A későbbiekben lehetőség van ennek a moduláris rendszernek a bővítésére is a növekvő laboratóriumi igényeknek megfelelően. Ha a jövőben változnak a követelmények, az analizátor kompromisszumok nélkül kibővíthető. Az opciók és tartozékok közé tartozik például az automatikus be- és kikapcsolás, a munkastandardok hígítása, elkészítése, több mintás felvétel, automatikus hígítás és szivárgásérzékelés.

Több minta felvétele és a minta keverése

Amikor egy elemzés során két különböző mátrixból származó mintákat kell elemezni, az automatikus mintavételeket több mintatűvel lehet elvégezni. Ez lehetővé teszi például a talajkivonatok és a növényi roncsolások elvégzését egyidejűleg, vagy ahhoz hasonlóan, ha a mintákat különbözőképpen tartósítják, mint például az összes cianid (lúgos) és az összes fenol (savas). Abban az esetben amikor a mintában található részecskék leülepedhetnek, melyek fontosak az elemzés szempontjából (pl. összes-P), egyedi mintakeverő, homogenizáló eszköz integrálható az automata mintavevőkhöz, amely biztosítja a homogén és reprodukálható mintavételt.

Automatikus hígítások és a munkastandardok elkészítése

Az egyes alkalmazások analitikai mérés tartományának kiterjesztése érdekében egy hígító állomás építhető be az automatikus mintavevőkbe. Ha a minta koncentrációja a kalibrációs tartományon kívül esik, a mintát automatikusan hígítja, hogy illeszkedjen a kalibrált tartományba, és a kezelő beavatkozása nélkül (utóhígítások) újra elemzi azokat. Ezenkívül a hígító állomás egy standard törzsoldatból automatikusan elkészítheti a munkastandardokat. A hígítóállomás csökkenti a minta kézi előkészítését, és hozzájárul a módszer pontosságához és rugalmasságához.

Szakértőnk várja hívását!

+36 20 591 5914

info@symetron.hu

Érdekesnek találta cikkünket? Olvasson tovább!


BluVIsion_kiemelt

A Skalar által kifejlesztett új automata mérőrendszer, a BluVision diszkrét analizátor, alapvető kolorimetriás vízparaméterek elemzéséhez nyújt tökéletes megoldást. Kattintson a képre és tudjon meg többet!

Primacs_MCS_HT

Primacs SERIES szén / nitrogén analizátorokat úgy tervezték, hogy  szilárd és folyékony mintákban a szén és nitrogén elemzésre tökéletes megoldását kínáljon. Kattintson a képre és tudjon meg többet!

A Skalar kifinomult SP2000 robot dedikált és rugalmas automatizálási megoldásokat kínál a rutin analitikai mérésekhez. Az automatizálás számos alkalmazáshoz elérhető, kattintson a képre és tudjon meg többet!